Biznesa ētikas definīcija

Uzņēmējdarbības ētika ir ētikas nozare, kas īpaši un vienīgi nodarbojas ar morāla rakstura jautājumiem, kas rodas vai rodas pēc uzņēmējdarbības pasaules un uzņēmumu pieprasījuma .

Ētikas nozare, kas nodarbojas ar tādu morālu jautājumu risināšanu, kas rodas pēc biznesa pieprasījuma

Proti, ētika ir morāles normu virkne, kuras funkcija ir regulēt vīriešu attiecības vai izturēšanos noteiktā kontekstā vai vidē .

Jāatzīmē, ka ētika ir tieši tā filozofijas daļa, kas precīzi aplūko cilvēku darbību morāli un kas tāpēc saskaņā ar iedibinātu un saskaņotu morālo modeli ļauj mums noteikt, vai darbība ir laba vai slikti .

Tēmas, kurās viņš uzbrūk

Biznesa ētikas nozarē ir tik daudz un dažādu tematu, starp kuriem izceļas šādi: uzņēmējdarbībai raksturīgie morāles principi, valdošās vērtības vidē kopumā un tad katrā ziņā konkrēti attīstība normatīvo vadlīniju, kas balstītas uz morāliem priekšrakstiem, kas cita starpā palīdz vadīt un regulēt gan uzņēmuma, gan tā dalībnieku darbību, pieņemto vērtību popularizēšanu un iesakņošanu.

Jāatzīmē, ka uzvedība, ko novērojuši direktori vai personas, kurām ir vadoša vai komandējoša loma organizācijās, ir ārkārtīgi svarīga, jo tai būs daudz sakara ar biznesa ētiku.

Jo, kad x uzņēmuma direktori ievēro ētisku attieksmi un izturēšanos, viņi inficēs un motivēs darbiniekus rīkoties tāpat.

Vienkāršāk sakot, kad to izmanto ar piemēru no augšas, apakšējie slāņi absorbē šo ideālu un reaģē tajā pašā virzienā, un diametrāli pretējs gadījums notiks, ja kāds rīkojas nemanāmi, darbinieki vai padotie nemēdz sevi identificēt vai ne ar uzņēmumu, ne ar tā mērķiem.

Tātad, ja jebkurā uzņēmumā valda ētisko vērtību ievērošana, gandrīz bez nosacījuma ir nosacījums, ka neviens nerīkosies, lai tās samaitātu, tikmēr organizācijās, kurās valda vienīgie ekonomiskie ieguvumi, parasti būs aizmirst par morāles principu ievērošanu.

Tagad, kad dominē ekonomiskais jautājums, tiek pievienota papildu problēma, proti, personāls cieš zināmas pretrunas starp sekojošo morāles principu un spiedienu sasniegt ekonomiskos mērķus, kurus nosūta vadība.

Ja jūs tiecaties izveidot ilgstošu, stabilu un uzticamu uzņēmumu, būs svarīgi veltīt laiku un vietu morālo vērtību audzēšanai.

Ne viss ir peļņa, jums ir jārespektē morālās vērtības

Ne viss ir rēķins un rēķins par katru cenu, uz brīdi neapstājoties, lai pārdomātu darbinieku vai patērētāju vajadzības un mērķus, kas pārsniedz viņu apmierināšanu ar tirgū laisto produktu vai pakalpojumu.

Uzņēmuma panākumu atslēga nav tikai pārdošana un pārdošana, bet tai jāpievērš uzmanība ētiskajām vērtībām, lai panākumi būtu pilnīgi.

Tas uzņēmums, kas īsteno tirdzniecības politiku, kurā tiek ievērotas ētiskās vērtības, būs vairāk nekā jebkurš uz panākumiem vērsts, kamēr, runājot par šo vērtību ievērošanu, tajā tiek iekļauti visi komerciālajā spēlē iesaistītie sociālie dalībnieki.

Kad visi uzņēmuma locekļi saprot, ka darbībai ir jāievēro ētika, nepaiet ilgs laiks, kad vienotības sajūta un personiskā identificēšanās ar uzņēmuma piedāvātajām vērtībām rodas spontāni.

Kad nekas vairāk nav saistīts ar biznesa mērķu sasniegšanu, neizbēgami parādīsies iekšēji konflikti, kā arī identifikācijas trūkums, kas, protams, tieši ietekmēs organizācijas izaugsmi un panākumus.

Uzņēmumam, kurš ievēro morālās vērtības, būs super pozitīvs tēls

No otras puses, mēs nevaram ignorēt to, ka, zinot, ka uzņēmums ievēro un ievēro ētiku, tas ietekmēs apsvērumus, ko sabiedrība veido, un šajā ziņā tas ir ļoti pozitīvs.

Darbs saskaņā ar tādām vērtībām kā patiesība, caurspīdīgums un saskaņotība vienmēr būs priekšrocība salīdzinājumā ar konkurējošiem uzņēmumiem, radot priekšstatu par ticamību ārpusei un arī interjeram, kā arī no tā izrietošās patērētāju un darbinieku lojalitātes.

Tikmēr kultivētās, ierosinātās un izplatītās ētiskās vērtības ir jāievēro un jāsaglabā laika gaitā, nav jēgas to kādu laiku garantēt un pēc tam par prioritāti noteikt peļņas gūšanu, papildus sajukuma radīšanai par problēmām, kas rodas iepriekš norādīts.

Saistītie Raksti