Industriālās psiholoģijas definīcija

Psiholoģijai ir dažādas darbības jomas. Šajā rakstā mēs analizējam, kas ir industriālā psiholoģija. Šī disciplīna pievērš uzmanību personāla atlasei, apmācības programmām cilvēkresursu vadībā, programmu izstrādei, lai palielinātu darba efektivitāti organizācijā. Šīs praktiskās psiholoģijas nozares mērķis ir īstenot programmas, ar kuru palīdzību tiek veicināta darbinieku profesionālā attīstība, īpašu uzmanību pievēršot produktivitātei, jo minētais darba rezultātu pieaugums ir ieguvums pašai organizācijai.

Jāuzsver, ka rūpnieciskās psiholoģijas pirmsākumi meklējami pēc Otrā pasaules kara, kurā darbs ieguva jaunu dimensiju. Citiem vārdiem sakot, darba ņēmēji ne tikai meklē algas stabilitāti, bet arī birojs var kļūt par laimes vidi.

Kas ir industriālā psiholoģija

No šī viedokļa rūpnieciskā psiholoģija arī meklē veidus, kā sasaistīt katru darba ņēmēju ar viņam vispiemērotāko amatu no prasmju viedokļa. Cilpas tiek veiktas arī darba vidē. Šī iemesla dēļ ir ļoti svarīgi analizēt saiknes, kuras strādnieki izveido ar vadības lomu un arī ar vienaudžiem, jo ​​daudzi organizatoriskie klimata konflikti rodas no sliktām attiecībām un empātijas trūkuma. Turklāt sistēma arī mainās un attīstās, par ko liecina brīdis, kad darba ņēmējs tiek paaugstināts un veic priekšnieka lomu.

Veiksmīgi uzņēmēji ne tikai koncentrējas uz sava uzņēmuma ekonomiskajiem rādītājiem, bet arī zina, ka organizāciju veido cilvēki.

Tāpēc rūpēties par cilvēkiem ir pamata. Tas attiecas arī uz rūpniecisko psiholoģiju. Analizējiet darba ņēmēju izturēšanos darba vietā.

Sociālekonomiskais konteksts

Industriālā psiholoģija ietekmē arī vides faktorus, jo sociāli ekonomiskais konteksts ietekmē arī organizāciju, par ko liecina ekonomiskās krīzes ietekme uz darbiniekiem, kuri baidās zaudēt darbu. Industriālā psiholoģija sākas ar pieņēmumu, ka organizācijas ietekmē cilvēku uzvedību, tās rada ietekmi.

Fotoattēli: Fotolia - Abundzu / Auremar

Saistītie Raksti