Pretrunu definīcija

Termins “pārkāpums” ir termins likuma darbības jomā, ko lieto, lai apzīmētu darbības, kas ir pretrunā ar likumu vai kas ir likumīgi noteiktas, un kas tādējādi var radīt draudus gan tiem, kas tos izpilda, gan citiem.

Neliela likuma pārkāpums, ko parasti papildina prātīgs sods

Tas sastāv no neliela regulējuma pārkāpuma, un tad izrādās, ka to nevar klasificēt kā noziegumu; tā rezultātā personu nav iespējams aizturēt pēc pārkāpuma izdarīšanas, parasti ir tā, ka personai, kurai ir mācību misija, tiek uzlikts naudas sods, parasti naudas sods, tas ir, ka persona saprot, ka tas, ko viņš nav izdarījis Tas ir atļauts, un tas, iespējams, ir nopietni ietekmējis citus cilvēkus ar šādu nesaprātīgu izturēšanos.

Likums tos neietver tajā, kas tiek uzskatīts par pašreizējo krimināllikumu.

Nepieciešams, lai organizētu kopienas dzīvi

Biedrības izstrādā normas, kas ir obligātas tiem, kas to veido un kuru mērķis ir organizēt un sakārtot kopienas dzīvi, tas ir, šādā veidā tiek noteikti tie jautājumi, kas nekādā gadījumā nav jādara, jo tā rīkošanās ietekmē kopēja kārtība un arī citu tiesības.

Fakts, ka pati sabiedrība nosaka un pieņem šo regulu, piešķir tai vēl lielāku leģitimitāti.

Tagad mums jāsaka, ka šiem noteikumiem ir dažāda līmeņa nozīme, dažas darbības ir daudz nopietnākas nekā citas, jo tās rada zaudējumus trešajām personām, ir sarežģītas un grūti labojamas, un, no otras puses, ir darbības, kuras izrādās tikai vienas kairinājumu citiem, un to ir viegli novērst.

Parasti ideja par pārkāpumu attiecas uz situācijām, kad netiek ievēroti satiksmes noteikumi (piemēram, ja netiek nēsāta drošības josta), jo, lai arī daudzi no tiem nav smagi noziegumi, tie vienmēr nozīmē likuma vai attiecīgais līdzāspastāvēšanas kods.

Kad mēs runājam par pārkāpumu, mēs vienmēr runājam par rīcību, kas raksturīga likumiem un kas paredz soda vai sankcijas veidu tam, kurš to izdara. Tas tā ir tāpēc, ka likuma pārkāpšanas akts tiek saprasts kā kļūda un tāpēc, ja likumu piemēro vienādi visiem, tam, kurš to neievēro, būtu jāsaņem noteikta veida sankcijas, sods vai brīdinājums. Pārkāpumi var būt ļoti dažādi un attiecas uz daudziem sociālās dzīves aspektiem: sākot no publiskas uzvedības līdz transportlīdzekļa vadīšanas un pārvietošanās veidam.

Tas atšķiras no smagiem noziegumiem

Pretstatā tam, kas notiek ar daudziem smagiem noziegumiem, piemēram, slepkavībām vai spīdzināšanu, pārkāpumu varētu novietot par vienu soli zemāku, jo tas parasti nav par šādiem nopietniem pārkāpumiem. Tādējādi, ja persona izdara pārkāpumu, sods vai sankcija parasti nav brīvības atņemšana, bet drīzāk mazākas sankcijas, piemēram, naudas kompensācija (naudas soda veidā) vai tādu saistību uzlikšana kā darba laiks palīdzība, sabiedriskais darbs vai noteiktu tiesību zaudēšana saistībā ar darbību, kas tika veikta pārkāpuma izdarīšanas laikā (piemēram, autovadītāja apliecības zaudēšana, ja kāds vadīja transportlīdzekli, veicot pārkāpumu).

Tad pārkāpumu nodibināšanas mērķis ir atšķirt smagos noziegumus no tādiem, kas to nav un par kuriem, pirmkārt, nav vajadzīgi drastiski un piespiedu soda mēri. Turklāt pārkāpumu radītos zaudējumus var ātri un konkrēti novērst, ja persona, kas to izdarījusi, sadarbojas.

Protams, pārkāpumi bieži rada nepatīkamus notikumus pārējai sabiedrībai, bet tos a priori ir viegli atrisināt. Tomēr vienmēr tiks piemērots koriģējošs sods, kas, kā mēs jau norādījām, pamudinās personu izvairīties no šīs nepareizās darbības atkārtotas izdarīšanas.

Saistītie Raksti