Uzsvara definīcija

Izsaki sevi ar uzsvaru, nodrošinot atbilstību un uzmanību tam, kas teikts caur kādu resursu

Termins uzsvērt attiecas uz personu, kura sevi izsaka ar lielu uzsvaru . Kaut arī uzsverot, starp citām alternatīvām uzsvars tiek likts arī uz kaut kā saziņu vai izpausmi, ideju, koncepciju .

No otras puses, cenšoties pievērst kaut ko īpašu, svarīgu un atvieglojošu, tiek runāts arī par šī interesējošā jautājuma uzsvēršanu .

Tikmēr šim jautājumam par teiktā uzsvēršanu būs nepieciešami virkne resursu, kas, protams, palīdzēs nodot to uzsvaru, ko mēs vēlamies veltīt saviem vārdiem.

Pareizs zilbju un vārdu intensitātes artikulācija palīdzēs izcelt to, ko no mūsu runas vēlas.

Kā uzsvaru likt lietā?

Ideāls ir pēc iespējas vienkāršāk un skaidrāk izdrukāt mūsu runu vai prezentāciju ; Mēs to panāksim, izmantojot visizplatītāko valodu, kuru izmantos mūsu auditorija. Pirms vispārinājumiem būs nepieciešams tos pārspēt precīzi, un ar demagoģiju nāksies saskarties godīgi.

Ja tiek mēģināts izvērst vai, ja tāda nav, uzsvērt kādu ideju vai koncepciju, tad būs svarīgi īstenot praksē piecus jautājumus, kurus mēs aprakstīsim turpmāk: skaidrība (atklāt precīzi definētas konkrētas idejas, izmantojot parastas un labi izveidotas frāzes), kodolīgums (sakot pareizo lietu, izvairoties no došanās ap krūmu, lai cik jauks būtu uzplaukums, vislabāk to izvairīties, lai bez uzmanības novēršanas novestu sabiedrību pie tā, ko vēlamies), saskaņotība (loģiska ziņojuma konstruēšana, ideju pasūtīšana un kas pieder pie viedokļa lauka), vienkāršība (ziņojuma konstruēšanā tāpat kā izmantotajos vārdos) un dabiskums (dzīvs un spontāns izteiciens, bet, neiekrītot vulgaritātē, ir ļoti smalka līnija, ir jāatrod šis līdzsvars).

Kad runājat par uzsvaru, jūs domājat to, ko vēlaties kaut kādā veidā izcelt, piešķirot tam vairāk skaņas, stipruma vai svara, lai piesaistītu cilvēku uzmanību attiecīgajā brīdī. Parasti tas, ko mēs vēlamies izcelt, tiks izteikts tā, kā mēs teicām, lai tiktu atzīmēts, ka mēs vēlamies, lai tas izceltos, jūsu balss paaugstināšana ir parasti izmantots resurss.

Plaši izmantots retorikā

Retorikā uzsvars tiek plaši izmantots, savukārt izmantotā metodika ir izmantot kādu frāzi ar figurālu nozīmi, tas ir, frāzi, kas sarunu partneriem atstāj netiešu ziņu, piemēram: “jūs uzvedaties kā pats vulgārākais no vieta ”, kad vēlaties kādam pateikt, ka jums ir nepatīkama un nepiemērota attieksme pret jūsu dzimumu.

Uzsverot šo jomu, tas tiek uzskatīts par sinekodes formu, kas nav nekas vairāk kā metaforas veids. Metaforas, kā mēs zinām, ir tādu elementu asociācijas forma, kuriem ir kāda kopīga iezīme jēgas ziņā, lai aizstātu vienu un to pašu struktūru. Metafora, ko tā dara, ir unisonālā veidā atmaskot divus jautājumus, ļaujot tos interpretēt kā vienu jēdzienu.

Tāpēc ikreiz, kad vēlaties novērtēt vai likt sabiedrībai pievērst īpašu uzmanību kādai mūsu vēstījuma daļai, mums jebkurā diskursā ir jāizmanto uzsvara resurss, vienmēr efektīvs un viegli īstenojams.

Resurss, kas tiek izmantots pēc gleznas pasūtījuma, lai piesaistītu darba uzmanību

Mākslinieciskā līmenī šo jēdzienu izmanto arī, lai uzskaitītu resursus, kurus mākslinieks parasti izmanto, lai novērotājs pievērstu uzmanību noteiktiem aspektiem vai vēstījumiem, kurus viņa darbs mēģina nodot. Starp tām ir formas, krāsas, līdzsvars, faktūra.

Otra uzsvērtā puse būtu vājināšana, kas tikai nozīmē, ka jāsamazina kaut kāda spēka intensitāte vai spēks.

Saistītie Raksti