Vidējā definīcija

Īpašs pielietojums matemātikā

Jēdziens, kas mūs uztrauc šajā pārskatā, ir cieši saistīts ar matemātikas pasauli, jo tā aprēķins nozīmē pamatzināšanas par matemātiskajām operācijām, tagad, pārsniedzot aritmētikas priekšmetu, jāsaka, ka šāda veida Kalkulis ir ļoti sastopams mūsu ikdienas dzīvē, jo mēs to izmantojam, lai precīzi zinātu dažādu jautājumu vidējo līmeni.

Sadalīts punkts kaut kā vidū vai vidū

Mēs arī lietojam vārdu vidējais, lai atsauktos uz punktu, kurā kaut ko ticams sadalīt pa pusēm vai pa vidu, kā arī norādīt jautājuma vidējo terminu.

Vērtība, kas rodas, dalot visu iesaistīto vērtību summu

Ar vidējās vērtības terminu ir zināms tas lielums vai vidējā vērtība, kas rodas, visu vērtību summu dalot ar šo skaitu .

Lai iegūtu šādu daudzumu, mums jābūt vismaz diviem daudzumiem, no kuriem tiks iegūts šis viduspunkts, tas ir, tas ir relācijas jēdziens, un nav iespējams vidējo skaitli aprēķināt ar sevi.

Gadījumā, ja ir vairāki skaitļi, visi jāpievieno, un tad tie tiks dalīti ar ņemto skaitļu skaitu . Piemēram, ja mēs vēlamies uzzināt, kāds ir vidējais studenta statuss, mums tas jādara no atzīmēm, kuras viņš ir saņēmis gala pārbaudījumos, kas ir iegūtās atzīmes - 8, 7, 3 un 5 - vispirms mums jāpievieno visi šie skaitļi, kas dod mums vienotu skaitli 23, tad, lai iegūtu attiecīgo vidējo, šis skaitlis mums būs jāsadala ar iegūto atzīmju skaitu, tas ir, 4, šāds dalījums dod rezultātu 5, 75, tātad, Studenta vidējais gala vērtējums būs 5, 75.

Tikmēr, ja jūs vēlaties iegūt vidējo temperatūru, vidējo uzņēmuma gada peļņu, vidējos inflācijas rādītājus, dzīves dārdzību vai pat vidējo darba dienu skaitu un tiem, kas nestrādāja darbinieku, ir jāievēro tā pati metodika kā iepriekšminētajai.

No otras puses, jebkuras no šīm lietām, kuras mēs pieminējām, vai tām citām ticamām vidējām, un uz kurām mēs neatsaucamies, vidējā stāvokļa aprēķināšana daudz palīdz, kad ir jāveic statistika un pēc tam jāspēj rīkoties kā rezultātā no viņu rezultātiem.

Piemēram, ja tiek aprēķināts visu kursa studentu vidējais rādītājs un tas ir krietni zem gaidītā, tad šī deficīta zināšana ļaus īstenot jaunas pedagoģiskās stratēģijas un mainīt esošās, jo viņi acīmredzami nav devuši gaidāmie rezultāti. Un to pašu var attiecināt uz uzņēmumu, ja vidējais rādītājs ir zems, ir acīmredzams, ka uzņēmuma virzība neveicas labi, tāpēc, lai uzlabotu ienākumus, varat dot savu vērību savai vadībai.

Izglītības jomā: studenta akadēmiskā līmeņa rādītājs

Izglītības vidē vidējā līmeņa jēdzienam ir arī atkārtota izmantošana, un tas noteikti ir būtisks jautājums, jo tas ir ticams studenta izglītības līmeņa rādītājs. Kad vidējais rādītājs ir augsts no 8 līdz 10 punktiem, mēs būsim par izcilu studentu, savukārt, ja vidējais rādītājs būs zemāks par šiem skaitļiem, mēs būsim par parasto studentu.

Pat vidējais, kas sasniegts kādā mācību priekšmetā, ir tāds, kas daudzos gadījumos ļauj studentam reklamēt mācību priekšmetu, vai, ja tas neizdodas, to nesasniegt.

Turklāt, ja vidējais vērtējums ir ļoti labs, tas studentam ļaus piekļūt tam, ka viņš ir standarta kursa nesējs.

Arī klases vai nodaļas studentu vidējais rādītājs ļaus zināt, vai saturs ir iemācīts pareizi vai nē. Citiem vārdiem sakot, vidējais rādītājs ļauj klasificēt studentu sniegumu.

Skolas vidējo rādītāju ir ļoti viegli aprēķināt, un nav atšķirību attiecībā uz citu vidējo rādītāju aprēķināšanu. Ja gadā apgūstam astoņus mācību priekšmetus, un tajos mēs ieguvām šādas piezīmes: 4, 7, 10, 9, 7, 8, 9 un 5, mums visas šīs piezīmes jāpievieno un jāsadala ar priekšmetu skaitu, tas ir, 8, kamēr Vidējais rādītājs būs 7.35.

Citas ar terminu saistītās koncepcijas izrādās vidusmēra pilsonis, kurš atbildīs visām iedzīvotāju vidējām pazīmēm; un vidējā mēneša vērtība, kad tas ir tuvu mēneša vidum, kas jāņem vērā.

Saistītie Raksti