Disidenta definīcija

Vārds disent norāda uz domstarpībām, nesaskaņām starp diviem vai vairākiem cilvēkiem par kādu konkrētu jautājumu .

Divu vai vairāku cilvēku domstarpības par problēmu vai problēmas risināšanu

Tas ir, domstarpības ir vienošanās trūkums par kaut ko .

Disidente ir ļoti izplatīts lietu stāvoklis demokrātiskā sabiedrībā, kur dominē vārda brīvība, un katrā gadījumā katrs indivīds var brīvi izteikt savas domas par tēmu, pat ja viņiem nav tāda paša viedokļa kā tai ir pašreizējā vara.

Tagad tieši autoritārajās sabiedrībās mēģinās panākt, lai domstarpības izzustu.

To darīšanas metodikā gandrīz vienmēr starp citām darbībām tiek izmantota arī ārkārtēja vardarbība, vajāšana un ieslodzījums.

Līdzeklis kaut ko dziļi zināt

No otras puses, atšķirīgu viedokli daudzos kontekstos parasti izskata daudz vairāk nekā atšķirības, kas personai var būt ar citiem jautājuma risināšanā, bet to var izmantot kā līdzekli pilnīgu zināšanu iegūšanai par tematisks.

Tas ir tāpēc, ka daudzas reizes pretstatītās nostājas vai redzējumi rada acīmredzamus punktus par un pret katru, un šajā pieejā tiek panākts uzlabots viedoklis, kas ietver labāko no divām alternatīvajām, kuras bija pret.

Debates, vienošanās princips

Parasti pēc domstarpībām, lai to atrisinātu un labotu atšķirības, parasti tiek ierosināts veikt debates, diskusijas starp iesaistītajām personām, kuru uzdevums būs viņus vadīt, lai viņi apmainītos ar dažādiem viedokļiem, kurus viņi uzrāda, un vai ir iespējams panākt vienošanos šajā jautājumā.

Debates ir viena no visbiežāk izmantotajām mutiskās komunikācijas metodēm, saskaroties ar antagonistiskiem priekšlikumiem par problēmu.

Lielākajā daļā no tiem, kas nav vienisprātis, tiek uzrādīts moderators, kurš būs atbildīgs par debašu vadīšanu, prezentāciju pasūtīšanu un iespēju ikvienam sakārtot savu viedokli.

Jēdziens, kas kontrastē ar domstarpībām, ir vienprātība, kas, tieši pretēji, ir visu cilvēku, kas veido organizāciju, vienību, vienošanos par grupu interesējošu tēmu .

Var gadīties, ka dažas grupas, piemēram, politiskās grupas, aiziet pie ideoloģijas, bet attiecībā uz dažādiem jautājumiem to dalībnieki, katrs ar pieredzi un subjektivitāti, pilnībā nepiekrīt, kā atrisināt noteiktus konfliktus.

Šeit parasti parādās domstarpības, un ir svarīgi nekavējoties meklēt veidus, kā to mazināt, izmantojot debates un diskusijas, lai izvairītos no domstarpībām, kas varētu apdraudēt sākotnējo grupas savienību.

Jāatzīmē, ka daudzkārt domstarpības var panākt vienprātību par kādu jautājumu, un tas precīzi ir iespējams no diskusijām un debatēm.

Piemēram, tādas problēmas risinājumu, kas sašķeļ sabiedrības viedokli un tādējādi rada domstarpības, var novērst no mierīgas diskusijas, un, kaut arī dažādām opozīcijas partijām neizdodas mainīt savu nostāju, ko viņi var darīt ir panākt vienprātību, lai to pēc iespējas labāk atrisinātu.

Veiciniet attīstību, dialogu un iecietību

Atšķirība ir ļoti pozitīva sabiedrības attīstībai un izaugsmei, ja tiek nolemts to risināt, pamatojoties uz ideju debatēm un vienprātības meklējumiem.

Un tas ir arī tāpēc, ka vienmēr domstarpības veicina dialogu, un, kā mēs zinām, nav nekas labāks, kā mierīgi un atklāti runāt un apspriest jautājumus, par kuriem mēs nepiekrītam.

Tāpēc atšķirīga attieksme ir jāuzskata par obligātu un dabisku panākumu panākumu nobriedušas sabiedrības apstākļos, tolerantu pret atšķirībām un kurā visu izpausmes brīvība dominē pār visām lietām bez jebkādām robežām vai diferenciācijas. bez iemesla.

Tomēr šī brīvība vienmēr ir jāierobežo un jāierobežo tikai attiecībā uz citiem un harmonisku līdzāspastāvēšanu, tas ir, jūs nevarat mēģināt pret tām sacīt, bez piesardzības sakot visu, kas kaitē citiem, tam vajadzētu būt pamata robežai.

Saistītie Raksti