Kopienas kopšanas definīcija

Sabiedriskās kopšanas jēdziens ir tāds, kas attiecas uz kopšanas veidu, kas paredzēts ne tikai indivīda, bet arī ģimenes un, jo īpaši, sabiedrības veselības aprūpei un profilaksei. Kopienas kopšana ir svarīga zinātnes nozare, jo tai ir sakars ar tādu ieradumu, izturēšanās un aprūpes nodibināšanu un izveidošanu, kas ne tikai specifiskā veidā rūpējas par personas veselību, bet arī ietver kopienas vides uzturēšanu. drošs un veselīgs visiem biedriem.

Kopienas māsu aprūpe, kā norāda nosaukums, kopienas līmenī nodarbojas ar veselību saistītiem jautājumiem. Tādējādi tā ir daudz visaptverošāka nekā individuālā aprūpe, jo tā sniedz ieguvumus plašākai iedzīvotāju grupai. Kad mēs runājam par kopienas kopšanu, tad mēs atsaucamies uz darbu, ko veic veselības speciālisti, lai nodrošinātu, ka, piemēram, noteiktas slimības un vīrusi neizplatās sabiedrībā, ka tiek uzturēta higiēna dzīvojamās vietās, ģimenes aizsardzība vienmēr tiek nodrošināta privātā telpa utt.

Šajā ziņā mēs varam teikt, ka kopienas kopšanai ir daudz pedagoģijas, jo tā paredz noteiktu mācību un zināšanu nodošanu cilvēkiem, kuri ir noteiktas sabiedrības daļa. Tādējādi atšķirībā no tā, kas var notikt ar citiem aprūpes veidiem, kopiena strādā tieši ar kopienu, pārraidot informāciju, datus, sabiedriskas kampaņas, ieradumus un paražas, kas jāveic, lai iegūtu dziļākus un efektīvākus rezultātus.

Šādā veidā, veicinot izpratni par to, cik svarīgi ir rūpēties par vidi, ģimenes veselību, reproduktīvo veselību un veselību veidojošajiem ieradumiem, kopšana kopienā kļūst ārkārtīgi nepieciešama sabiedrībai vai kopiena sasniedz vislabāko iespējamo sanitārijas un veselības līmeni.

Saistītie Raksti