Kvantifikatoru definīcija

Pēc loģikas, matemātikas un kopas teorijas pieprasījuma kvanti ir simboli, kurus izmanto minētajos kontekstos, lai varētu norādīt, cik vai kādu elementu veidu veido dotā kopa un kas izpilda noteiktu īpašību .

Loģika un matemātika: simboli, kas norāda, cik elementu veido kopu

Mēs varam atrast dažādus kvantifikatorus, kaut arī visplašāk tiek izmantoti: universālais kvantifikators un eksistenciālais kvantifikators .

Universālais un eksistenciālais skaitlis

Universālais skaitlis, ko simbolizē šādi: ∀, tiek izmantots, lai pārliecinātos, ka visi kopas elementi atbilst dotajam īpašumam.

Savukārt eksistenciālais skaitlis tiks izmantots, lai norādītu, ka attiecīgajā komplektā ir viens vai vairāki elementi, kas atbilst noteiktai īpašībai.

Jāatzīmē, ka šis vārds ir cieši saistīts ar citu jēdzienu - kvantificēšanu, kas nozīmē darbību, kas norāda daudzumu .

Kvantitatīvs: kas ir ticams, ka vidējais, ieskaitīts

No tā izriet, ka abi jēdzieni ir saistīti ar daudzumu, kas nozīmē lieluma norādīšanu no skaitļiem.

Tieši runājot par kvantitatīvo, tiks atsaukts uz daudzumu, to, kas ticams izmērīt vai skaitliski aprēķināt, skaitīt.

Parasti izmeklējumi, analīzes, kurās gandrīz vienmēr tiek ņemti vērā iespējamie dati, kas jāizmēra, nosakot stabilu statistiku, parasti darbojas šajā kvantitatīvajā nozīmē.

Iegūstiet precizitāti un noteiktību

Katrā ziņā un kā mēs iepriekš redzējām eksakto un dabaszinātņu jomā, kvantitatīvo noteikšanu ļoti izmanto, lai izdarītu secinājumus, un, no turienes, ticamībai, ko rada spēja formulēt likumus, universālas teorijas. taisnība.

Pat pirms attiecīgā zinātniskā pētījuma veikšanas ir iespējams kaut ko kvantitatīvi analizēt, lai varētu organizēt analizējamos datus, šis pasākums ir ļoti ieteicams, jo tas iegūs zināšanas un pārliecību par darba beigās spējot faktiski sasaistīt mainīgos, ierosināt darba hipotēzes un visbeidzot izdarīt secinājumus.

Bet mums kvantitatīvā darbība ir jāpaplašina arī sociālajā līmenī, jo šī procedūra tiek izmantota, lai noteiktu patērētāju gaumi un intereses vai panāktu tuvu cilvēku skaitu vēlēšanu lēmumu un vēlēšanu jautājumos.

No otras puses, mēs varam atrast kvalitatīvu analīzi, kas ir arī labi zināma un izmantota, bet kas sastāv no pozīcijas ieņemšanas vai novērtējuma noteikšanas par kādu tēmu, lai gan, protams, šajā gadījumā secinājumi nebūs derīgi. kopā kā kvantitatīvajā metodē.

Parastā lietošana ikdienas dzīvē mums vienmēr kaut kas ir jānosaka kvantitatīvi.

Ikreiz, kad kaut kas tiek kvantificēts, attiecīgā situācija tiks izteikta skaitļos, un tas dažkārt ļauj mums uzzināt, cik liela vai plaša ir šīs situācijas iespējamība.

Tā, piemēram, kad tiek teikts, ka ķēdes autokatastrofā 10 cilvēki gājuši bojā un 20 ievainoti, tas ļauj mums zināt, ka tas bija patiešām svarīgs un lielas ietekmes avārija, jo bija tikai vairāki upuri.

Kvantitatīvā noteikšana ir hiper darbība, kas atrodas mūsu ikdienas dzīvē, kā arī zinātnē vai sociālajā jomā un par kuru mēs jau esam savlaicīgi pievērsušies šajā pārskatā, tā ne tikai ļauj mums zināt konkrētā notikuma jomu, bet arī ļauj pieprasīt noteiktu summu no kaut ko tādu, lai šādā veidā mēs kaut ko pārāk daudz neiegūtu, vai neveiksmes gadījumā mums kaut kā pietrūkst un neļauj mums veikt šo uzdevumu vai plānoto darbību.

Tāpēc mēs pastāvīgi kvantitatīvi novērtējam dažādas lietas un elementus mūsu ikdienas dzīvē: problēmas, vajadzības, uzdevumus, cita starpā, un tas pēc tam atgriežas pie jēdziena, kas noteikti ir vietējais un pašreizējais, pārsniedzot formālos skaidrojumus, ko mēs esam komentējuši laukos loģika un matemātika.

Saistītie Raksti