Sociālā definīcija

Indivīdu kopums veido sabiedrību, un viss, kas tajā ietilpst, iegūst sociālu statusu. Ir zinātniskas disciplīnas, kas pēta sociālo realitāti kopumā (socioloģija), dažas institūcijas (piemēram, sociālā drošība), virkne izaicinājumu un grūtību, kas skar visus iedzīvotājus (sociālās problēmas), un var pat runāt par sabiedriska persona kā sinonīms kādam atklātam un komunikablam.

Kā redzat, šo īpašības vārdu lieto daudzos veidos un kontekstā.

Cilvēks ir sociāla būtne

Cilvēki nedzīvo izolēti, bet nodibina visa veida personiskās, ekonomiskās vai politiskās saites. Šīs saites norāda, ka mēs esam sociālas būtnes. Šis apstāklis ​​liek mums saprast viens otru, jo, neskatoties uz individuālajām atšķirībām, dzīvošana sabiedrībā mūs visādā ziņā atvieglo. Dzīve, kas izolēta no citiem (iedomājieties cilvēku tuksneša salā), ir nabadzīga un nedaudz nevēlama.

Dažādi sabiedrības izpratnes veidi

Vēstures gaitā ir bijuši ļoti dažādi sociālie modeļi. Viduslaikos modeļa pamatā bija indivīdu sadalīšana klasēs. Šī shēma ir pazīstama kā feodālisms, un tajā notika iedzīvotāju noslāņošanās (muižniecība un garīdznieki, feodālie kungi un vasaļi). Nākamajā posmā pilsoņu grupa bija monarha subjekti. Laika gaitā tika atzītas pilsonības tiesības un ieviests atvērtas sabiedrības modelis, caur kuru indivīdiem dzimšanas dēļ nav noteiktas lomas, bet viņu sociālais stāvoklis ir atkarīgs no virknes apstākļu, piemēram, sagatavošanās, pūles un veiksme.

Dažās nozarēs vienmēr ir bijušas sociālas problēmas un zināms diskomforts, un tāpēc ir parādījušās alternatīvas teorijas un priekšlikumi, piemēram, komunisms, anarhisms, grupas, kuras nolemj izveidot jaunu sabiedrību ārpus visas sabiedrības utt.

Sabiedrības izaicinājumi XXI gadsimtā

Pirmajos 21. gadsimta gados mēs saskārāmies ar virkni izaicinājumu, kas lielākā vai mazākā mērā ietekmē mūs visus. Starp tiem mēs varam izcelt sekojošo:

1) apkarot vides problēmas,

2) atrod nepiesārņotus enerģijas avotus, kas ir ekonomiski izdevīgi un kas var apmierināt visas sabiedrības vajadzības,

3) uzturēt iedzīvotāju skaita pieaugumu, kas ir savienojams ar vairākuma labklājību, un

4) samazināt nevienlīdzību un netaisnību.

Citi lietojumi

No otras puses, sociālais nozīmē arī to, kas ir uzņēmums vai sabiedrība, vai partneri, domubiedri, filiāles, konfederāti vai ar tiem saistīti cilvēki .

Arī vārds sociālais tiek izmantots, lai apzīmētu dzīvnieku, kas dabiski mēdz dzīvot sabiedrībā .

Tāpat arī sociālās zinātnes vai humanitārās zinātnes, jo arī šīs zinātnes ir plaši pazīstamas, piemēram, vēsture, filozofija, socioloģija, antropoloģija, parasti tiek sauktas par terminu sociālās.

Citu vērtējumu veidošana

Arī vārds sociālais ir termins, kas palīdz pārveidot daudzus citus jēdzienus, piemēram, sociālā asistenta gadījumā (profesionālis, kurš cita starpā ir paredzēts sociālo grūtību novēršanai vai risināšanai, izmantojot vadību, konsultācijas, finansiālu palīdzību), sociālais kapitāls (naudas un materiālo vērtību kopums, ko partneri sniedz uzņēmumam), sociālā klase (tā ir šī klase, kas rodas no paražām, ekonomiskajiem līdzekļiem un cilvēku interesēm), sociālais darbs (vienība, kurai ir labdarības mērķi vai bezpeļņas) un uzņēmuma nosaukums (nosaukums, ar kura starpniecību sabiedrība ir pazīstama kolektīvi, anonīmi vai ierobežoti, tas ir, tas ir formāls, nevis publisks nosaukums, ar kuru vairākums to atzīst, piemēram, , Latīņamerikā Mc Donalds uzņēmuma nosaukums ir Arcos Dorados).

Saistītie Raksti