Atsauksmes definīcija

No semantiskā viedokļa atgriezeniskā saite ir salikts termins. Retro prefikss norāda uz atpakaļejošu laiku, un pārtika tiek lietota piegādes vai informēšanas nozīmē, nevis saistībā ar uzturu.

Saskarsmes tendence

Atsauksmes ir komunikācijas parādība. To varētu definēt kā šo informāciju atpakaļ efektīvā komunikācijā. Katrā saziņas procesā ir divi galvenie elementi: sūtītājs un saņēmējs. Atgriezeniskā saite notiek starp abiem, kad saņēmējs reaģē uz sūtītāju.

Šeit analizētais jēdziens tiek izmantots ļoti dažādos kontekstos: biznesa pasaulē, sociālajās zinātnēs, pašā komunikācijā vai psiholoģijā. Atsauksmju anglisms tiek lietots sinonīmi ikdienas valodā.

Iekšējās un ārējās atgriezeniskās saites scenāriji

Var runāt par atgriezenisko saiti vai iekšējo atgriezenisko saiti, kas notiek sevī caur tām sajūtām, kuras mums rodas, kaut ko saskaroties. Pieņemsim, ka mēs nervozējam viena veida situācijās (šajā gadījumā mums ir bijusi emocija, kas mūs ietekmē un no kuras mēs varam izdarīt secinājumus). Pastāv arī ārēja atgriezeniskā saite, kas nāk no mums konteksta. Tāpat ir iespējams atšķirt negatīvas un pozitīvas atsauksmes.

Pirmais mums nesniedz būtisku informāciju (piemēram, ja kāds mums saka, ka kaut kas mēs esam izdarījuši nepareizi, bet neko citu par to nesaka). Pozitīvi, saņēmējs sniedz vērtīgu informāciju sūtītājam (piemēram, lai to kaut kādā veidā varētu uzlabot). Acīmredzot pozitīvas atsauksmes ir vērtīgākas, jo ir iespējams izdarīt secinājumus un mainīt stratēģiju vai ieradumu.

Atsauksmes ir noderīgas, lai bagātinātu saziņu neatkarīgi no tā, vai to veic persona, entītija vai sistēma, kurā notiek mijiedarbība. Tajā pašā laikā tas kalpo kā pastiprinājums, ja to pasniedz konstruktīvi.

Atsauksmes par biznesa dinamiku

Ideja par atgriezenisko saiti uzņēmuma kontekstā nozīmē ilgošanos pēc pārmaiņām, tas ir, ir mērķis uzlabot uzvedību, pakalpojumu vai organizācijas vadlīnijas. Atsauksmes nevajadzētu sajaukt ar kritiku, jo kritikai (it īpaši, ja tā ir destruktīva) parasti nav stratēģiskas funkcijas

Atgriezeniskā saite ir paredzēta kā noderīgs instruments uzņēmuma darbībā. Šim nolūkam ir svarīgi, lai tas būtu pastāvīgs process, nevis kaut kas sporādisks (ir divas sanāksmes gadā, lai analizētu rezultātus, ir nepietiekami un nav pārāk operatīvi). Jāievieš atgriezeniskās saites sistēma, tas ir, stingra metodika, kas ļauj analizēt informāciju (klienta viedokļa zināšana ir būtiska, lai saglabātu kvalitāti un pieņemtu ātrus lēmumus). Atgriezenisko saiti nevajadzētu sajaukt ar pastāvīgām debatēm, jo ​​runa ir par objektīvu procesu novērtēšanu un viedokļiem ir empīrisks pamats.

Saistītie Raksti