Cienītāja definīcija

Tās izmantošana matemātikā

Koeficienta jēdziens ir plaši izmantots matemātikas jomā, jo to izmanto, lai apzīmētu rezultātu, kas sasniegts pēc vienas no kvintesenciālajām matemātiskajām operācijām, piemēram, dalīšanas, tas ir, viena daudzuma dalīšanas ar citu, rezultātā mums tiks piešķirts cits daudzums, un to pašu sauc par koeficientu. Tātad 9/3 = 3, kas būs koeficients.

Dalīšana tiek uzskatīta par matemātisku operāciju, kuras uzdevums ir atklāt, cik reizes viens skaitlis ir ietverts attiecīgi citā skaitlī, dividendē un dalītājā.

Operācija, kas ir pretstatā dalīšanai, ir reizināšana, kas sastāv tikai no skaitļa pievienošanas, cik reižu norāda cits skaitlis. Tādējādi 3 x 4 būs = 12, tikmēr, ja četras reizes pievienosim skaitli 3, tas precīzi piešķirs 12.

Saprāta mērīšana

Bet papildus tam, ka matemātikā tas ir ļoti populārs, termins koeficients ir populārs arī pēc cilvēku intelektuālā apsvēruma, jo intelektuālā koeficienta jēdziens apzīmē indivīda spēju, kas šajā ziņā ir izziņas, intelektuālais .

Tomēr šādu skaitli var iegūt pēc pakļaušanas īpašam testam, kas to nosaka. Tas ir, šajā testā tiks novērtētas dažādas zināšanas un prasmes personai, kura piedalās pētījumā, un pēc atbilžu interpretācijas tiks iegūts skaitlis, kas norādīs, vai šī persona atbilst normāliem parametriem vai pārsniedz tos. Šie gadījumi runās par apdāvinātiem .

Kā zināms, kā arī koeficients jeb IQ, kas saīsināts ar sekojošo KI, runā par normalitāti, kas noteikta pie 100, ar kuru zemāk esošajām personām būs zema izmērītās vielas ietilpība, savukārt tām, kuras pārsniedz 100 komforts tiks uzskatīts par īpaši gudru. Pārbaudes laikā vienmēr runājam par to, kas tiek ņemts vērā.

Jāatzīmē arī, ka IC jēdziens mūsu valodā ir tik plaši izplatīts, ka to parasti lieto parastajā valodā, kad vēlaties norādīt, ka kāds neizrādās ļoti inteliģents, gudrs vai inteliģenti neatbild uz uzdotajiem jautājumiem. viņi ierosina.

Saistītie Raksti