Meksikas noteikumi (NOM un NMX standarti) - definīcija, jēdziens un kas tas ir

Oficiālās Meksikas normas (NOM) tiek definētas kā tehniski noteikumi, kuru ievērošana ir obligāta. Tie kalpo, lai regulētu pakalpojumus, produktus vai procesus, kas var kļūt par briesmām cilvēkiem, dzīvniekiem vai videi kopumā.

Meksikas standarti (NMX) ir tehniski noteikumi, kurus izdevusi Ekonomikas ministrija un kuru piemērošana ir brīvprātīga un kuri papildus palīdz orientēties uz patērētājiem, ļauj arī noteikt kvalitātes specifikācijas procesiem, produktiem, pakalpojumiem, testa metodēm, kompetencēm utt. . Var būt, ka NMX ir obligāts, ja tas ir skaidri norādīts NOM.

NOM

NOM ietvaros mēs atrodam nepieciešamo informāciju, prasības, procedūras, specifikācijas un metodoloģiju, kas ļauj noteikt dažus novērtējamus parametrus dažādām valdības aģentūrām, lai izvairītos no riska iedzīvotājiem. Šo oficiālo standartu tiešais atspoguļojums ir tāds, ka daudziem Meksikā tirgotajiem izstrādājumiem, sākot no pudelēs pildītā ūdens un beidzot ar automašīnu riepām, etiķetēs ir norādīts saīsinājums NOM ar ciparu kodu.

Valdība ir atbildīga par risku identificēšanu, kā arī par to novērtēšanu un NOM izsniegšanu, lai arī visbiežāk šajā procesā iejaucas ārējie eksperti, kuru apsvērumi tiek ņemti vērā. Galu galā NOM sagatavo tehniskās komitejas, kuras veido visu nozaru pārstāvji, kuriem ir zināma interese par šo tēmu, piemēram, pētnieki, akadēmiķi, rūpniecības kameras utt.

Šīs regulas ieviešana rodas no nepieciešamības izveidot kopīgu valodu starptautiskajā tirdzniecībā, lai garantētu atbilstību obligātajiem kvalitātes standartiem.

Visizplatītākie NOM cita starpā ietver energoefektivitātes standartus, uzņēmējdarbības prakses standartus, uzņēmējdarbības informācijas standartus un metodiskos standartus.

NMX

Daudzus gadus NMX publicēja federācijas oficiālajā vēstnesī un valsts pārvaldes iestādes, taču nesen tika mainīts to izplatīšanas veids, un šobrīd viņi ir atbildīgi par to paziņošanu privātām organizācijām, kas saistītas ar attiecīgo jautājumu. .

Jebkurā gadījumā, neraugoties uz atšķirībām, kas var pastāvēt starp abām, gan NOM, gan NMX galvenais mērķis ir tas pats: paaugstināt procedūru kvalitāti, lai samazinātu izmaksas un tādējādi uzlabotu efektivitāti, vienlaikus atvieglojot darbu. uzņēmumiem un tiek uzlaboti galapatērētājam sniegtie pakalpojumi.

Fotoattēli: iStock - NiroDesign / Filograph

Saistītie Raksti