Principu noteikšana

Pēc ētikas pieprasījuma principi ir tās normas vai noteikumi, kas kalpo, lai vadītu cilvēka uzvedību .

Normu un vērtību sērija, kas virza un virza personas uzvedību tā, lai viņu izaugsme notiktu saskaņā ar likumu un tā ietvaros

Citiem vārdiem sakot, principi sastāv no vispārīgām normām, kas ir vispārēji attiecinātas uz jebkuru kopienu un kultūru, piemēram: nemelot, necienīt un nemīlēt savu tuvāko, cienīt dzīvi, neizvairīties no vardarbības ne ar vienu, ne ar kādu citu, dot roku tiem, kas viņiem tas visvairāk vajadzīgs, negaidot, ka kaut ko saņems pretī, cita starpā.

Šie principi nav nekas cits kā to lietu eksternalizācija, kuras cilvēkam jāattīsta atbilstoši un jābūt laimīgiem, piemēram, tiem ir universāls darbības joma un tie ir sastopami lielākajā daļā mūsu planētas reliģisko doktrīnu.

Cilvēks gadu gaitā ir atklājis dažādus pieredzētus kaitīgus jautājumus, kas izpaužas uzvedībā un darbībās, kas var ietekmēt viņa dzīvi, apkārtējo vidi un pasauli kopumā, un tieši tāpēc viņam ir nolēma viņus kodificēt, lai viņš un pārējie cilvēki viņus cienītu un būtu iespējams dzīvot mierīgā pasaulē.

Ir pierādīts, ka, aizdodot roku tiem, kam tā nepieciešama, tas palīdz ātrāk izkļūt no krīzes, tāpēc cilvēks to ir padarījis par ētikas principu un citi ir atdarinājuši, ņemot vērā šāda rezultāta panākumus.

Neievērošana acīmredzami nozīmē ētisku kļūdu.

Tikmēr šī principa piedāvātā vērtība vai postulāts tiks ņemts vērā kā ceļvedis, izstrādājot šo vai citu darbību, jo precīzi tas vienmēr satur to, kas sociāli tiek uzskatīts par labu un pareizu .

Katram indivīdam atbilstoši izglītībai un pieredzei būs savi principi, kas tiks izmantoti, kad vien to pieprasa viņu sirdsapziņa, bet tie ir arī ētikas principi, kas mums ir kopīgi ar pārējo sabiedrību.

Ir arī vērts atzīmēt, ka principi, kurus mēs pieaugušie pieņemam savā dzīvē un kas kaut kādā veidā darbojas kā rokasgrāmata, ir cieši saistīti ar apmācību, vidi un subjektivitāti.

Jebkurā gadījumā pastāv universāls kodekss, kas nosaka, kas ir pareizi vai nepareizi, un tāpēc tieši ietekmē šo principu pieņemšanu vai nepieņemšanu.

Kaut kā sākums, cilvēka vai citas dzīvas būtnes dzimšana

No otras puses, vārds sākums bieži tiek izmantots kā sinonīms sākumam, sākumam, ģenēzei, jo tas attiecas uz kaut ko vai kādu pirmo brīdi.

Cilvēka, kas parasti tiek dēvēts par dzimšanu, projekta, grāmatas sākums, kas iezīmē šīs patstāvīgās dzīves sākumu, jo dzimušais bērns vairs neatrodas dzemdē, tiek pārgriezta nabassaite, kas to apvienoja mātei vēderā un sāk attīstīties pasaulē kā indivīdam.

Kaut kā iemesls

Šis termins tiek izmantots arī kā kaut kāda iemesla vai motīva sinonīms, kādas situācijas izraisītājs: "Marijas kliedzieni bija draugu diskusijas sākums."

Korpusa sastāvdaļa

Tā var būt arī ķermeņa sastāvdaļa, kas ir būtiska tās attīstībai, piemēram, ūdens un gaiss dzīvām būtnēm.

Zinātniskas idejas, argumentācijas vai teorijas pamats

Un pamats vai apgalvojums, uz kuru balstās ideja, argumentācija vai pat zinātniska izpēte.

Ja indivīdam ir ideja vai teorija, ir svarīgi, lai viņš to apstiprinātu un padarītu to stingrāku citu priekšā, lai viņam būtu pamati un argumenti, kas to atbalsta, jo pretējā gadījumā tas būs vienkāršs viedoklis, un to var apšaubīt un pat iznīcināt. par to.

Piemēram, ir nepieciešami pamati zinātnisko teoriju izskatīšanai un pieņemšanai sabiedrībā, tas ir, to pamatā jābūt novērojumiem, eksperimentiem un verifikācijai.

Reliģijās principiem ir arī būtiska loma, jo tie veido vispārpasaulīgākos uzskatus, kas ir saistīti ar svēto un kurus pieņem un pieņem bez diskusijām caur ticību, ko katrs ticīgais uztur savai reliģijai, tas ir, nevis pieprasīt jebkādu demonstrāciju.

Saistītie Raksti