Sociālā vadība - definīcija, jēdziens un kas tas ir

Pārvaldības jēdziens parasti tiek prognozēts uzņēmējdarbības jomā un runā par komerciālo vadību vai cilvēkresursu vadību. Tomēr sabiedrības sfērā pastāv arī sociālā pārvaldība - pēdējos gados radīts jēdziens, kas atsaucas uz konkrētu akadēmisko apmācību ar skaidru sociālo projekciju, kuras mērķis ir risināt tādas problēmas kā marginālība.

Sociālās vadības studijas

Šis universitātes apmācības veids ir pazīstams vairākos veidos, jo plānošana un sociālā vadība ir visizplatītākā un to var veikt pēc pakāpes vai pēcdiploma formas.

Šie pētījumi ir izstrādāti sociālo pakalpojumu jomā, kas raksturīgi valsts pārvaldei, un ir atbilde uz sarežģīto sociālo realitāti ar jautājumiem, kas saistīti ar marginalizāciju, atstumtību, ilgtspēju vai vienlīdzīgām iespējām.

Pētījumu plānos cita starpā ir tādas jomas kā sociālā vadība, sociālā plānošana un programmēšana, sociālie izdevumi, labklājības valsts ilgtspēja un sabiedriskā politika.

Galvenās atslēgas sociālajā pārvaldībā

Neatkarīgi no īpašajām jomām un to satura, ir jāsaprot sociālās vadības pētījumi sarežģītā satvarā, kurā mijiedarbojas cilvēka politiskā, ekonomiskā un sociālā dimensija.

Efektīva sociālā vadība nozīmē zināšanu atzītās sociālās tiesības un publisko sistēmu, kas tās pārvalda.

Izglītības politika, pensijas un nodarbinātības realitāte ir arī svarīgi sociālās pārvaldības aspekti

No metodoloģijas viedokļa šie pētījumi ir saistīti ar veselu virkni sociālo rādītāju, kas ļauj novērtēt nabadzību, sociālo neaizsargātību vai izmērīt pilsoņu materiālās un nemateriālās vajadzības.

Sociālajam vadītājam būs jāizstrādā un jāanalizē sociālie projekti, lai pārveidotu kādu realitātes aspektu. Šim nolūkam būs jāpievēršas finansēšanas un sociālo tēriņu jautājumam un vienlaikus jāpārvalda socioloģijas galvenie parametri.

Sociālā vadītāja skaitlis nebūtu jāsaprot kā birokrātu profesija vai tikai ar teorētisku pieeju, jo viņu profesijas mērķis ir piesūcināts ar tādām ētiskām vērtībām kā sociālais taisnīgums, apņemšanās visnelabvēlīgākajā situācijā un cīņa pret nevienlīdzību.

Fotoattēli: iStock - Džoels Karillets / Džoels Karillets

Saistītie Raksti