Sociālās integrācijas definīcija

Cilvēks dzīvo sabiedrībā, ir sistēmas sastāvdaļa. Šāda sociālā integrācija paaugstina personīgo pašnovērtējumu un paaugstina to cilvēku individuālo labklājību, kuri ir saistīti ar citiem. Tomēr ir situācijas, kad cilvēki var tikt pakļauti sociālās atstumtības riskam.

Piemēram, ekonomisko nedrošību var saistīt ar sociālo atstumtību. No šī viedokļa ir tādi profesionāļi kā sociālie darbinieki un īpašas iestādes, kas strādā, piedāvājot konkrētu palīdzību cilvēkiem, kuriem draud atstumtība.

Sociālā līdzāspastāvēšana

Šim atbalstam ir divkāršs ieguvums, jo tas ir noderīgs ne tikai neaizsargātiem cilvēkiem, kuriem draud izstāties no sistēmas, bet arī sociālais ieguvums visiem, jo ​​cilvēku individuālā labklājība palielina labklājību kopumā.

Sabiedrība nav statiska, bet dinamiska vienība, elementi, kas veido sabiedrību, pastāvīgi attīstās. Raugoties no šī viedokļa, var gadīties, ka personai, kura ir bijusi daļa no pārtikušas ģimenes, kādā savas dzīves brīdī draud atstumtība ekonomiskas vai personiskas problēmas rezultātā.

Sociālās integrācijas mērķis ir dot iespēju cilvēkiem attīstīt viņu autonomiju. No šī viedokļa ir panākts liels progress to cilvēku integrācijā, kuri cieš no kāda veida invaliditātes. Šī sociālā integrācija arī uzlabo visu līdzāspastāvēšanu, saskaņojot katras puses intereses.

Piedalīšanās cilvēciskajā faktorā

Viens no vissvarīgākajiem aspektiem cilvēku integrācijā sabiedrībā ir darbs. Tāpēc ekonomiskās krīzes laikā palielinās šo ilgstošo bezdarbnieku izslēgšanas risks. Sociālā integrācija ir apņēmusies rūpēties par cilvēkiem, tas ir, cilvēciskā faktora noteikšanu par prioritāti, analizējot resursus, kas nepieciešami, lai rīkotos palīdzības situācijā.

Šajā nozarē strādājošie speciālisti analizē īpašu sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku profilu ar mērķi samazināt mūsdienu sabiedrības neaizsargātības iespējas.

Saistītie Raksti