Sociogrammas definīcija

Socioloģija ir viena no zinātnēm, ko sabiedrība pēta visvairāk. Sabiedrība ir dinamiska vienība, ko veido cilvēku summa. Sabiedrības izpētei ir dažādi iespējamie instrumenti. Piemēram, ir iespējams izmantot sociogrammu kā līdzekli konkrētas informācijas iegūšanai par sociālo grupu. Sociogrammas ir vienkāršs paņēmiens, kas grafika veidā kalpo, lai parādītu dotās sociālās grupas struktūru neatkarīgi no tā, vai tā ir liela vai maza.

Kopīgas nozīmes nozīme analīzes objektu savienošanā

Lai sociogrammu izmantotu noteiktas grupas izpētē, ir svarīgi, lai starp grupas dalībniekiem būtu kopīgas saites, lai noteiktu līdzības. Diagramma sniedz labāku izpratni par grupas locekļu radniecīgajām attiecībām. Kurās nozarēs sociogrammu rīks tiek izmantots visbiežāk? Šo metodi parasti izmanto izglītības vajadzībām.

Sociogramma ir fantastiska datu analīzes metode, kas parāda objektīvo realitāti. Tā īpašu uzmanību pievērš tam, kā emocionālās saites tiek nodibinātas noteiktā grupā. Kā jau teicām iepriekš, izmantojot sociogrammu, ir iespējams iegūt arī ļoti svarīgu informāciju par attiecībām, kuras bērni nodibina savā starpā klases kontekstā. Piemēram, ir iespējams noteikt, kurš ir grupas vadītājs, kuriem cilvēkiem ir vislielākā popularitāte klasē un vislielākā ietekme ar viņu vārdiem un darbībām.

Gluži pretēji, ir arī iespējams noteikt, kurš no kolēģiem cieš no tukšuma, kā rezultātā pasliktinās viņu pašnovērtējums. Pašas zināšanas par realitāti ir būtiskas, lai spētu kaut ko ar tām izdarīt, jo skolotājiem, kā pieaugušajiem, ir rokasgrāmata studentiem.

Kādus jautājumus var ietvert šāda veida anketā?

Piemēram, jautājums: ar kuru no jūsu kolēģiem jums patīk strādāt grupā? Ar kuriem klasesbiedriem jūs labprātāk spēlējat pārtraukumā? Kurus kompanjonus jūs uzskatāt par vispievilcīgākajiem?

Īsāk sakot, sociogrammā ietilpst arī anketu izstrāde ar jautājumiem, kas satur vērtīgu informāciju, lai objektīvi interpretētu realitāti.

Saistītie Raksti