Sociolingvistikas definīcija

Sabiedrības izpēti var veikt no dažādiem viedokļiem. Viens no iespējamiem viedokļiem ir sociolingvistika, kurā tiek analizēts valodas lietojums no sociālā viedokļa kā būtisks saziņas līdzeklis.

Sociolingvistika, izteiksmes formas un konteksti un ietekmējošie faktori

Valoda ir būtiska no cilvēka viedokļa līdz brīdim, kad persona sazinās ne tikai ar vārdu, bet arī ar neverbālu saziņu.

Sociolingvistika pēta valodas faktorus un atklāj tos ar cita veida sociālajiem faktoriem, piemēram, ekonomisko līmeni, personas ieņemto sociālo stāvokli, dzimumu, personas izglītības līmeni, vērtībām, no kurām viņi ir saņēmuši viņa vecāki, statuss, profesija, kas viņam ir ...

No šī viedokļa sociolingvistika analizē arī cilvēka komunikācijas plakni, analizējot konkrēto vidi, kurā šī persona ir integrējusies, jo valodai ir specifiskas variācijas.

Vide un ietekme uz cilvēku

Tādā veidā tiek ņemts vērā, ka valodai, kas nebūt nav abstrakts faktors, ir tieša ietekme kā cēlonis un sekas dažādām personas dzīves jomām. Šai disciplīnai ir gan teorētiskā versija, gan praktiskā daļa. Sociolingvistikas pētījumā tiek pētīta ne tikai persona, bet arī ārējā vide, kurā cilvēks dzīvo.

Valodas nozīme dzīvē

Valodas lietošana cilvēkam ir tik raksturīga, ka sociolingvistika kā zinātne, kas koncentrējas uz valodas izpēti, piedāvā arī papildu zināšanas par cilvēku. Sabiedrības ietekme uz valodu ir ļoti augsta. Šī ietekme attiecas uz kultūras normām attiecībā uz katru valodu, gaidām un kontekstu, kurā runātāji pastāvīgi mijiedarbojas.

Kā ietekmējošais faktors tiek ņemta vērā arī subjekta izcelsme. Piemēram, nav tas pats, ka cilvēks ir dzimis ļoti mazā pilsētā, un tas, ka viņš ir dzimis lielā pilsētā. Vēl viens faktors, kam var būt ietekme, ir personas reliģija. Tādā veidā tiek analizēti runātāja kā cilvēka komunikācijas paradumi, kas integrēti konkrētajā vidē, kurā tie tiek analizēti.

Saistītie Raksti