Savstarpības definīcija

Kad mēs runājam par savstarpīgumu, tas notiks tāpēc, ka notiek sarakste, savstarpēja apmaiņa, tas ir, “kas nāk un iet”, starp indivīdiem vai starp lietām . Savstarpīgums ir kvalitāte, kas raksturīga darbībai, kurā iesaistīti divi vai vairāki cilvēki. Piemēram, draudzība rodas tikai tad, ja tiešām ir divu cilvēku griba un abpusēja apņemšanās šo saikni attīstīt no pieķeršanās. Ja kāds vēlas kopt šīs attiecības, bet otrs rīkojas vienaldzīgi, tad nav savstarpības, bet gan individualitātes.

Mīlestība ir arī saikne, kas ir iespējama tikai no savstarpējas sajūtas, kas nosaka došanas un saņemšanas modeli.

Pretējā gadījumā attiecības iet bojā, jo nav saderīga projekta. Kad jēdziens tiek piemērots attiecībā uz cilvēkiem, tas parasti tiek darīts ar misiju norādīt uz jūtu savstarpīgumu. Tādējādi, kad pāris dziļi mīl viens otru, tiks teikts, ka pastāv mīlestības savstarpīgums un tiks izmantots viens un tas pats termins, kad jūtas nav tik pozitīvas, piemēram, divi cilvēki cits citu ienīst, bet, lai ņemtu vērā nepatiku, tiks izmantots viens un tas pats vārds. tas izpaužas abos veidos.

Cilvēki, it kā būtu kāda norma, kas to nosaka, klusējot, protams, mēs mēdzam būt sirsnīgi un sirsnīgi pret tiem, kas ir kopā ar mums, un tas pats notiek arī pretēji, kad kāds pret jums ir vardarbīgs vai agresīvs, mēs parasti reaģējam tāpat. Tas ir, tas ir dabiski un parasti cilvēciski, ka mēs mīlamies un esam domubiedri ar tiem, kuri šādā veidā demonstrē sevi, tādējādi skaidri radot savstarpīgumu gan sajūtās, gan izturēšanās ziņā.

Īsāk sakot, cilvēki mēdz izturēties pret otru atkarībā no izturēšanās vai pieķeršanās, kas saņemta savlaicīgi. Tāpēc jebkurās attiecībās ir tik svarīgi, lai tiktu novērtēta laba izturēšanās, plūstoša komunikācija un fakts, ka vienmēr esam klāt un tuvu, kad esam vajadzīgi. Starppersonu attiecības baro tas, turp un atpakaļ brauciens starp iesaistītajiem, šodien jums un varbūt rīt man.

Savstarpējās attiecības arī darbā

No biznesa viedokļa ideāls ir tas, ka uzņēmums veic likmes uz darbinieku, piedāvājot nepieciešamos līdzekļus talanta vairošanai, un, savukārt, darbinieks ir emocionāli iesaistīts organizācijā, radot savstarpīgumu, kas ir arī sadarbības veidošanā. . Uzņēmuma vidē notiek labklājības apmaiņa. Darbinieks piedāvā savus pakalpojumus un pretī nopelna mēneša algu par savu uzdevumu.

Sajūta var būt abpusēja, ne tikai pozitīva, tas ir, kad divi cilvēki patīk viens otram ar savu uzņēmumu, bet arī šis apstāklis ​​var rasties pretējā pieredzē. Piemēram, kad divi cilvēki viens otru neatbalsta.

Savstarpīgums ir ļoti svarīga personīgo attiecību laimes sastāvdaļa. Tam jums vajadzētu atgādināt, ka jūs pats varat rīkoties, taču jūs nevarat izlemt par citiem. Savstarpīgums padara mūs atvērtus citādībai. Un, kad mēs jūtam, ka kāds mūs vienādi raksturo ar viņu simpātijām, tad mēs piedzīvojam dzīves dāvanu, kas mums netiek dota tik daudzās vientulības vai individualitātes situācijās.

Savstarpīgums attiecas uz līdzsvaru, kas pastāv attiecībās, kad ir proporcija starp došanas un saņemšanas žestu

Tas, kas notiek, kad cilvēks ir pārmērīgi iesaistīts attiecībās, kuras neatgriežas ar tādu pašu gandarījumu, ir tas, ka viņš sevi nodilst.

Barteris ekonomikā

Citā secībā, piemēram, antropoloģijas gadījumā, tiek lietots jēdziens, kas uz mums attiecas, bet gan lai apzīmētu šo produktu apmaiņas un darba veidu neformālos tirgos.

No ekonomikas viedokļa ir īpašas sistēmas, kas vizuāli parāda savstarpīguma nozīmi, piemēram, maiņas darījums. Viena persona piedāvā kaut ko apmaiņā pret to, ko otra piedāvā, apmainoties ar precēm vai pakalpojumiem, kas veicina sadarbības ekonomiku.

Saistītie Raksti