Ūdens nesējslāņa definīcija

Termins ūdens nesējslānis tiek izmantots, lai apzīmētu tos ģeoloģiskos veidojumus, kuros ir atrodams ūdens un kas ir caurlaidīgi, tādējādi ļaujot uzglabāt ūdeni pazemes telpās. Ūdens nesējslāņos parasti nav pieejams cilvēkiem uzreiz vai vienkārši, jo tas atrodas pazemē (ja vien kāda tā paplašinājuma daļa nenonāk tuvu virsmai. Tāpēc, lai cilvēki varētu izmantot šāda veida Ūdens ir jāizrok un jāizurbj. Daudzos gadījumos ūdeni var atrast vairāku metru dziļumā.

Ūdens nesējslāņi dabiski veidojas, kad Zemes virsma absorbē lietus ūdeni. Šis absorbcijas process notiek tāpēc, ka zeme uz Zemes virsmas ļauj ūdenim iekļūt caur to caurlaidīgi (zeme, smiltis, māls utt.). Pēc absorbcijas ūdens veido pazemes slāņus, līdz tas sasniedz necaurlaidīgu zonu, kurā iežu sastāvs ir noslēgtāks un tāpēc ūdens neiziet tik viegli. Pēc tam no šiem diviem ūdens slāņiem veidojas ūdens nesējslāņi: slēgts un nešķīsts. Neizsmalcināti ūdens nesējslāņi ir tie, kurus cilvēki var izmantot izrakumos. Ūdenim, kas paliek norobežotos ūdens nesējslāņos, ir grūtāk pieejama ne tikai tāpēc, ka tas atrodas lielākā attālumā, bet arī tāpēc, ka klintis ir grūtāk rakt.

Tā kā ūdeni absorbē dažādi augsnes slāņi, tas zaudē ātrumu un lēnām sāk dabiski nogulst starp dažādiem slāņiem, kurus veido dažādi materiāli. Jo dziļāks ūdens, jo lēnāk ūdens to sasniegs un turklāt, tā kā norobežotā ūdens nesējslāņa platības tiek skaitītas ar lielāku spiedienu, ekskavators, kas sasniedz šo punktu, izraisīs ūdens izšļakstīšanos uz virsmas ar daudz lielāku vardarbību nekā nesaspiestā ūdens nesējslānī.

Saistītie Raksti