Vispārējā kultūra - definīcija, jēdziens un kas tas ir

Vispārējā kultūra tiek saprasta kā zināšanu kopums, kas cilvēkam ir par visdažādākajām tēmām, neatkarīgi no tā, vai tās tiek iegūtas regulētu pētījumu, pašmācības ceļā iegūtu pētījumu laikā vai visā dzīves laikā notikušo notikumu pieredzē.

No praktiskā viedokļa, nevis šādu zināšanu pielietošanai noteiktā jomā, vispārējai kultūrai ir labāki kritēriji un plašāka darbības joma.

Citiem vārdiem sakot, tas, ka ir plaša vispārējā kultūra, sniedz plašāku pasaules redzējumu, jo tas ļauj mums to saprast ne tikai no mūsu pašu kultūras parametriem, bet arī izprotot motivācijas un iemeslus, kuru dēļ citi rīkojas atšķirīgi.

Vispārējās kultūras pamati

Lai arī vispārējā kultūra ir kumulatīva un nekad nebeidzas, tās pamatus parasti nodrošina skolā, izmantojot virkni priekšmetu, kas tiek uzskatīti par būtiskiem, lai indivīds vēlāk varētu normāli darboties jebkurā jomā.

Tādējādi matemātika ir nozīmīga sastāvdaļa, jo tā ir sastopama ikdienas dzīvē, piemēram, preču un naudas apmaiņā. Saskaitīšanu, atņemšanu, reizināšanu un dalīšanu var uzskatīt par pamata vispārējās kultūras darbībām, bez kurām neskaitāmas aktivitātes būtu problemātiskas.

Vēsture un ģeogrāfija tiek uzskatīti arī par vispārējās kultūras pīlāriem, ņemot vērā, ka, no vienas puses, tie mums sniedz priekštečus no notikumiem, kas notika pirms mūsu klātbūtnes pasaulē, un, no otras puses, tie dod mums orientāciju, kur tie atrodas. dažādās tautas, valstis un kultūras, kas apdzīvo Zemi.

Turpretī valoda mums māca, kā precīzi izteikties un tādējādi atvieglo spēju komunicēt un nodot idejas.

Turpmāk priekšmetu lauks, kuru var aptvert vispārējā kultūra, ir bezgalīgs, jo zināšanām nav robežu. Tomēr ir svarīgi norādīt, ka plašas vispārējās kultūras mērķis nav apgūt šos priekšmetus, bet gan pēc iespējas vairāk atsauču, kas ļauj saskaņoti strukturēt mūsu idejas un ko atbalsta argumenti.

Plašas vispārējās kultūras attīstība ļauj mums labāk izprast savu vidi un notikumus, kas tajā notiek, jo, lai novērtētu katru notikumu, mums ir virkne skaidrojumu un cēloņu, kuriem mēs varam pretstatīt un kas ļauj mums izdarīt savus secinājumus.

Fotoattēli: iStock - annebaek / urfinguss

Saistītie Raksti