Didaktiskās secības definīcija

Lai izglītības process būtu efektīvs, ir jāizveido noderīgas mācīšanas un mācīšanās stratēģijas. Viena no šīm stratēģijām ir didaktiskā secība. Mēs to varam definēt kā pasniedzēja izstrādātu darbību kopumu, lai studenti apgūtu zināšanas un prasmes. Lai tas būtu iespējams, ir jāorganizē virkne saistītu apmācības sekciju ar saskaņotu kopēju pavedienu, kas tos apvieno.

Praktisks piemērs

Skolotājs pievēršas pilsētvides jautājumam. Didaktiskā secība varētu sākties ar vispārīgu ievadu par pilsētām un to īpašībām. Nākamajā sadaļā varētu veikt ekskursiju pa pilsētu, un skolotājs varētu izskaidrot dažādas pilsētas teritorijas. Visbeidzot, studentiem būs jānozīmē karte ar izvēlēto maršrutu un jānorāda redzamākās vietas uz tā. Ar šīm trim darbībām būtu izstrādāta didaktiska secība, un tajā būtu gan teorētiski, gan praktiski aspekti.

Kāds ir didaktiskās secības mērķis?

Mērķis ir pasūtīt un vadīt mācību procesu. Kopumā skolotājs izskaidro tēmu, pēc tam izstrādā saturu un, visbeidzot, mēģina panākt, lai students praktiski izmanto to, ko ir iemācījies. Pedagoģiskā ziņā didaktiskā secība ir sadalīta trīs daļās: atvēršana, attīstība un aizvēršana.

Kopš atklāšanas skolotājam jācenšas motivēt studentu mācīties. Attīstoties didaktiskajai secībai, attiecīgā tēma tiek informēta un aprakstīta. Secības noslēgšana sastāv no satura sintezēšanas un atkārtošanas, un tam visam pievieno iegūto zināšanu novērtējumu.

Kas didaktiskajā secībā būtu jāietver?

Pirmkārt, didaktiskā secība tiek atspoguļota dokumentā, un tajā jāparādās datu sērijai (skolotāja vārds, priekšmets un izglītības līmenis, kuram tas adresēts). No otras puses, secības dokumentā skolotājam jāiekļauj informācija par plānoto nodarbību skaitu, veicamajām aktivitātēm, nepieciešamajiem mācību materiāliem un satura novērtējumu.

Papildus pareizi strukturētam akadēmiskajam saturam ir jāiekļauj virkne izglītības kompetenču, kuras studentiem jāpanāk.

Kompetenču izglītība nozīmē, ka mācību procesā studentam jāapgūst noteiktas prasmes, piemēram, jāmācās domāt, saistīt idejas vai apgūt vērtības. Šajā nozīmē didaktiskajā secībā jāiekļauj teorētiskās zināšanas un paralēli arī prasmju virkne.

Fotoattēli: Fotolia. .šoks / nellas

Saistītie Raksti