Īpašuma nodokļa vērtības definīcija

Īpašuma fiskālā vai kadastrālā vērtība ir vērtība, kas tai piešķirta no nekustamā īpašuma nodokļa, un to aprēķina, ņemot vērā zemes vērtību, apbūvi un lietošanas likmi attiecībās starp abiem.

Tautsaimniecībā un finanšu operācijās īpašuma fiskālo vērtību uzskata par tādu, kas izriet no dažādu mainīgo lielumu attiecībām un kam ir cieša saikne ar nodokli, kas īpašumam vai ēkai ir noteikts pašvaldības vai valsts kontekstā.

Sākumā ir vērts definēt, ko nozīmē nekustamais īpašums. Pretstatā kustamajam īpašumam nekustamais īpašums ir īpašums, kuru nevar pārvietot, neskarot to, ciktāl tā pārvietojamība ir samazināta kā daļa no zemes, kurai tas pieder. Starp tām tiek ņemtas vērā mājas, ēkas, visu veidu mājokļi, fermas, rančas vai tamlīdzīgi, un dažos gadījumos jo īpaši kuģi un lidmašīnas.

Šajā nozīmē katra īpašuma fiskālo vērtību saprot kā ekonomisko vērtību, kuru tai piešķir valsts aģentūra, izmantojot dažādus novērtējumus un indeksus. Katrā kontekstā tas var notikt atšķirīgi, taču parasti pastāv kopīga metodika, kas atvieglo nodokļu aprēķinu masveidā. Nodokļu vērtības piešķiršana ir paredzēta, lai veidotu atsauces bāzi nodokļu samaksai par nekustamo īpašumu, un to, savukārt, varētu izmantot, pētot konkrētas teritorijas nekustamā īpašuma sastāvu.

Bieži vien metodoloģiju, kas nosaka māju un ēku nodokļu vērtību, aprēķina, pamatojoties uz zemes vērtību un attiecīgā īpašuma vērtību. Apbūvēto zemi var arī šādi novērtēt kā brīvu teritoriju, un šeit tiks ņemts vērā segtais laukums, pamatvienības vērtība un citi situācijas rādītāji.

Saistītie Raksti