Tehniskā zīmējuma definīcija

Disciplīna, kas nodarbojas ar elementu projektēšanu ikdienas lietošanai

Zīmējums ir skaitlis, attēls vai kontūra, kas parasti tiek veikts ar rokām un šim nolūkam paredzētā instrumenta, piemēram, zīmuļa vai otas, palīdzību uz dažādiem materiāliem, kamēr tehniķis to norāda šī procedūra, kas saistīta ar zinātni, kuras uzdevums ir sasniegt mērķi .

Tad, kad abi jēdzieni, kas kopīgi integrē mūsu jēdzienu, tiks precizēti atsevišķi, mēs sacīsim, ka tehniskais rasējums ir dažādu veidu objektu grafiskā attēlojuma sistēma . Tā mērķis būs sniegt vissvarīgāko un nepieciešamo informāciju, lai analizētu objektu, palīdzētu tā dizainam un nodrošinātu gan tā uzbūvi, gan apkopi .

Gandrīz visi objekti, kurus mēs ikdienā novērojam un ar kuriem mēs mijiedarbojamies, tika projektēti un būvēti no zīmējuma, kas nebija paredzēts mākslas paušanai, bet gan šī objekta praktiskajam mērķim, ko izmantot, piemēram, ja esam pirms instrumenta.

Pateicoties šai zīmēšanas specializācijai, ir iespējams noformēt lielāko daļu elementu mums apkārt.

Ir zināšanas par ģeometriju

Ģeometrisko zināšanu izkārtojums ir būtisks, attēlojot objektus, bez tiem noteikti nebūtu iespējams. Tādi jautājumi kā simetrija, leņķi, projekcijas un lielumi ir ļoti svarīgi zināt, lai priekšmetus reprezentētu patiesībā.

Tehniskais rasējums ļauj mums attēlot elementus arī no dažādiem skatu punktiem, to priekšpuses, augšējā skata, kreisās, labās un apakšējās un aizmugurējās puses.

Arī tehnisko zīmējumu var izdarīt ar datorzinātnes palīdzību. Tāpēc ir noteiktas programmas (programmatūra), kas atvieglo projekciju un aprēķinu veikšanu, lai iegūtu visprecīzāko zīmējumu atbilstoši tiem.

Pašlaik tehniskā zīmēšana ir devusi ieguldījumu programmās dažādās izmantošanas jomās, un tas, protams, nozīmē milzīgu progresu tehnikas un dizaina jomā.

Tikmēr ar šo paņēmienu visvairāk izmantotie rokas instrumenti ir lineāli, kompasi un kvadrāti.

Īpašs pielietojums arhitektūrā, pilsētplānošanā un inženierzinātnēs

Tas arī atbalsta skices, diagrammas, diagrammas, plānus un citus attēlojumus, kā arī ģeometrisko jēdzienu un matemātikas jēdzienu izmantošanu, lai vajadzības gadījumā veiksmīgi sasniegtu mērogus un perspektīvas.

Arhitektūra ir disciplīna, kuru par excellence piesaista tehniskie rasējumi. Piemēram, ēku var attēlot, pateicoties tehniskajam zīmējumam, ar plānu, ar skatu uz augšu vai uz jumtu; vai pacēlums ar tā priekšējo un sānu skatu; tāpat plānos var izvietot anotācijas un skaidrojumus par tā izmēriem, konkrēti, šo tipu sauc par arhitektūras zīmējumu .

Pilsētas plānošana un inženierzinātnes ir arī citas jomas, kurās tiek izmantots šāda veida zīmējums.

Stingrā pilsētplānošanas gadījumā, pateicoties tehniskajam zīmējumam, var izstrādāt dažādus aspektus, kas cita starpā veido publisko telpu, ceļus un pamatpakalpojumus.

Katrai pilsētai ir savi neparedzēti gadījumi, pazīmes un prasības, un pilsētplānotājam ir jānovērtē visi šie jautājumi un, protams, izmantojot tehnisko zīmējumu, tas jāpārveido skicēs vai projektos, kas tos novērtē un attiecīgi apmierina.

Bet ir arī citi veidi ...

Mehāniskais zīmējums, kas attiecas uz mašīnas detaļu vai daļu attēlošanu, elektroniskais zīmējums, veido ķēžu attēlojumu, elektriskais zīmējums, no otras puses, apzīmē arhitektūras struktūras elektriskās instalācijas; ģeoloģisko, ģeogrāfijā un ģeoloģijā izmanto, lai attēlotu dažādus zemes slāņus un darītu zināmus minerālus, kas atrodas katrā no slāņiem. Un pilsētas zīmējums, kas tiek izmantots pilsētu centru attīstības organizēšanai.

Saistītie Raksti