Kultūras centra definīcija

Kultūras centra ideja attiecas uz tām vietām, kur tiek organizētas kultūras aktivitātes: konferences, izstādes, pulcēšanās utt. Nav noteikta kultūras centra modeļa, jo katram no tiem ir īpaša uzmanība un tie specializējas viena veida aktivitātēs.

Jau senatnē bija vietas kultūras izplatīšanai. Visslavenākā ir Aleksandrijas bibliotēka, kurā papildus grāmatām un dokumentiem tika veikti pētniecības uzdevumi dažādās zināšanu jomās. Aleksandrijas bibliotēkā bija daudznozaru gars, un šī pieeja senai pasaulei ir saglabājusies līdz mūsdienām, piemērojot to, ko mūsdienās sauc par kultūras centru.

Lielās pilsētas ir bijušas un ir kultūras tradīciju vietas. Tajās ir organizācijas un iestādes, kas veicina zināšanas (muzeji, atēnas, mākslinieciskās grupas utt.). Kultūra izplatās tāpēc, ka cilvēks tic ieguvumiem, kas no tā tiek iegūti. Kultūra ir noderīgs līdzeklis, lai veicinātu iecietību, ideju par skaistumu vai pilsoniskajām vērtībām. Kultūras veicināšana pilsoņu vidū ir veids, kā viņiem dzīvot pilnvērtīgāku un apmierinošāku dzīvi.

Kultūras centri ir tikšanās vietas. Tajās dalībnieki dalās savās bažās un apmainās ar informāciju. Šajos centros radītā komunikācija ļauj tās biedrus socializēt. Zināšanas var iegūt atsevišķi, un tāpēc internets ir spēcīgs konsultāciju avots. Tomēr kultūra sasniedz augstāku līmeni, ja tā izpaužas citu kompānijā, ja ir centrs, kurā spējas un individuālās rūpes var sazināties ar citiem cilvēkiem.

Pašlaik ir jauni kultūras centru modeļi. Tradicionālas dabas turpina pastāvēt, kaut arī pamazām tās parādās

novatoriski priekšlikumi. Kā piemēru var minēt kaimiņattiecību kustības, kuras tiek organizētas ārpus valsts institūcijām un darbojas atvērtākos, līdzdalīgākajos un radošākajos kultūras centros. Tas nozīmē, ka kultūra ir dinamiska un pakļauta evolūcijai, tāpat kā tā notiek kultūras centros.

Saistītie Raksti