Semioloģijas definīcija

Semioloģija ir viena no zinātnes jomām, kas ietilpst komunikācijas izpētē, jo tā ir atbildīga par dažādu simbolu un zīmju, ko cilvēki rada saziņai, kā arī to nozīmes un apzīmējumu analīzi. Semioloģiju daudzos gadījumos saprot kā semiotikas ekvivalentu.

Saziņā cilvēks izmanto neskaitāmus simbolu un zīmju veidus, kas ir līdzekļi, caur kuriem tiek projicēts kāda veida ziņojums. Gan runājot, gan rakstot, gan veidojot attēlus kā simbolus, cilvēks nosūta ziņojumu konkrētam uztvērējam un tādējādi var sazināties. Pat vārdus veido simboli, kas ir burti un kas ļauj ideju, kas paliek cilvēka galvā, pārnest uz ārpusi rakstiskā vai runājamā formā.

Simboliem var būt īpaša un pieņemta nozīme (piemēram, zīmēm, kuras izmanto autovadītāju izglītībā), jo tām var būt arī īpaša nozīme, ko katrs indivīds viņiem piešķir atbilstoši savai pieredzei, situācijām, sajūtām un zināšanām. Semioloģijas uzdevums ir precīzi analizēt šāda veida komunikāciju. Nozīmes var atšķirties arī dažādās kultūrās, dažādās sabiedrībās, un tieši šeit spēlē arī tādas zinātnes kā antropoloģija vai arheoloģija.

Simboliem vienmēr ir kāda nozīme, kas atkarībā no gadījuma var būt vairāk vai mazāk acīmredzama. Vietas vai situācijas, piemēram, rituāli, ceremonijas, notikumi vai pat ikdienas un parasti, kalpo kā telpas, kurās semoloģijā var rīkoties un analizēt nozīmes, kas slēpjas aiz katra komunikatīvā akta, aiz katras ziņas pārraides utt. Simboli tiek izmantoti daudzās jomās, piemēram, reliģijā, mākslā, medicīnā, militārajā pasaulē, ekonomikā, matemātikā utt.

Saistītie Raksti